Den köttiga sidan av klimatförändringar

"Kolstorheter", som stora olje- och gasföretag, har länge varit i fokus för ansträngningar för att begränsa klimatförändringarna och hindra stigande temperaturer. Och ändå, medan energigiganter som Exxon och Shell har tagit eld för sina roller i uppvärmningen av planeten, har företagens kött- och mejeriindustrier till stor del undvikit granskning.